بوسه یعنی پرسه در اعماق عشق

بوسه یعنی پرسه در اعماق عشق

بوسه یعنی مستی از مشروب عشق

بوسه یعنی اتش و گرمای تب

بوسه یعنی لذت از دلدادگی

لذت از شب لذت از دیوانگی

بوسه یعنی حس طعم خوب عشق

طعم شیرینی به رنگ سا دگی

بوسه اغازی برای ما شدن

لحظه ای با دلبری تنها شدن

بوسه سر فصل کتاب عاشقی

بوسه رمز وارد دلها شدن

بوسه اتش می زند بر جسم و جان

بوسه یعنی عشق من ..با من بمان

شرم در دلدادگی بی معنی است

بوسه بر می دارد این شرم از میان

طعم شیرین عسل از بوسه هست

پاسخ هر بوسه یک بوسه هست

بوسه را تکرار میباید نمود

بوسه یعنی عشق و اواز و سرود

بوسه یعنی وصل جا نها از دو لب

بوسه یعنی پر زدن یعنی صعود

منبع : ♥ミ ღ عاشقانه های من برای تو ღ ミ♥ |بوسه یعنی پرسه در اعماق عشق
برچسب ها : بوسه ,یعنی ,اعماق ,پرسه ,بوسه یعنی ,یعنی پرسه